a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviselője a Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere u. 8. 5./1., képviseli: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd) kérelmére a pusztaszabolcs 702/65 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/124-18/2018.VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)