Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., képviseli: dr. Cser- Palkovics András polgármester) kérelmére a székesfehérvári 462/1 hrsz-ú ingatlan teljes kisajátítása iránti ügy

FE/03/1088-12/2018. számú VÉGZÉS

(FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL)