Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) képviselője a Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Szabadság tér 8., képviseli: dr. Herpai Gábor ügyvéd) kérelmére a veszprémi 2385/1 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátítása iránti ügy

FE/03/1012-16/2018.sz.VÉGZÉS

(Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya)