A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Dunaújváros külterület 0146/13 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8279-4/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)