A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Mezőfalva külterület 0239/43 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8245-3/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)