A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Mezőfalva külterület 0174/14 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8233-4/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)