A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, az Iváncsa külterület 0121/2 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8190-5/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)