A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, az Iváncsa külterület 0119/27 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8189-3/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)