A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Beloiannisz külterület 05/7 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8173-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)