Adony külterület 0461/4 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8170-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)