A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, az Adony külterület 0192/10 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8155-4/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)