A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, az Adony külterület 086/2 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8148-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)