A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, az Adony külterület 028/3 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8140-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)