A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Daruszentmiklós 0457/33 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8130-5/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)