A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Besnyő külterület 0160/20 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8128-3/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)