A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Nagykarácsony külterület 0399/13 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8114-4/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)