Nagykarácsony külterület 0146/5 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8104-4/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)