A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Nagykarácsony 0113/11 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8096-5/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)