A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Nagykarácsony külterület 0113/9 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8095-5/2018.sz.HATÁROZAT

(Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya)