Nagykarácsony külterület 092/12 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8092-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)