A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Perkáta külterület 0202/11 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8045-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)