Perkáta külterület 037/41 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8033-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)