Perkáta külterület 016/44 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8032-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)