Perkáta külterület 010/71 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8030-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)