Perkáta külterület 010/70 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8029-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)