Perkáta külterület 05/3 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8027-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)