A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Pusztaszabolcs külterület 0180/5 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8019-3/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)