A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének ügyében, a Kisapostag 062/11 hrsz-ú ingatlan megosztása kiindulási helyének és irányának meghatározása

8008-5/2018. sz. HATÁROZAT

(Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztály)