Hornyák János 8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 98. szám alatti lakos végrehajtási jog törlési ügye

34501-2/2018. sz. HIRDETMÉNY

34501/2018. sz. VÉGZÉS

(Sárbogárdi Járási Hivatal)