az ARV/01/3773-1/2019 azonosítású számú árverésről (Pákozd külterület 078/1 hrsz)

927. sz. Árverési hirdetmény

(SzJH AF Földművelésügyi Osztály)