Árverési hirdetmény Vörösmarty Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Nagylók „f.a” ,Nagylók külterület 070/2 hrsz-ú szántó

867.sz.ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

(Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya)