az ARV/01/1024-1/2019 azonosítású számú árverésről (Mány Külte-rület 0171/6 erdő szántó legelő

858. sz. Árverési hirdetmény

(SzJH Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály)