az ARV/01/1025-1/2019 azonosítású számú árverésről (Mány Külte-rület 0139 legelő, kivett saját használatú út)

857. sz. Árverési hirdetmény

(SzJH Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály)