A Kormány – koronavírus elleni védekezés érdekében meghozott – döntése [a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet] értelmében a veszélyhelyzet idején az engedélyköteles tevékenységek ellenőrzött bejelentés alapján (az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül) végezhetőek.

Az ellenőrzött bejelentést elektronikus úton (ügyfélkapu, illetve elektronikus űrlap és e-Papír szolgáltatás útján, valamint e-mailben) lehet megtenni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok bejelentésre szolgáló e-mail elérhetősége itt érhető el. A beérkező bejelentésről a hatóság az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia. Nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. (A nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében kell nyilatkozni, egyidejűleg előadva az akadályozó körülményeket). A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni, illetve megfizetni.

A hatóság a bejelentéstől számított nyolc napon belül – elektronikus úton, szóban, vagy telefonon –  értesíti a bejelentőt. A tevékenységet – ha a végzésére vonatkozó  jogszabályi feltételek egyébként fennállnak –  az értesítés közlését követően lehet megkezdeni és az engedélyre vonatkozó hatályossági időtartam alatt lehet folytatni. (Szakhatóság közreműködése esetén az értesítés 12 napon belül kerül kiküldésre.) A hatóság a tevékenység megkezdését fenti határidőn belül – a Korm. rendeletben meghatározott okból – végzéssel megtilthatja és annak közlését követően lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A tevékenység megkezdhető a hatóság hallgatása esetén is, vagyis ha fenti határidőben nem küld értesítést, illetve a bejelentőt szóban vagy telefonon sem értesíti. (Ez a szabály természetesen a kivételi körbe tartozó ügyekre nem vonatkozik, illetve csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál,a jogszabályban előírt módon megtett bejelentésekre érvényes – a szabályszerű bejelentés megtörténtét az automatikus visszaigazolással lehet igazolni.)

A bejelentés alapján végzett tevékenységeket a kormányhivatalok és a járási (kerületi) hivatalok munkatársai fokozottan ellenőrzik. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Korm. rendelet értelmében az ellenőrzésről az ügyfél értesítése mellőzhető, továbbá kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye.)

A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok bejelentésre szolgáló e-mail elérhetősége itt érhető el.