A majdnem egy évig tartó hivatalvezetői hiányt követően 2017. január elsejével új feladatokat és új vezetőt kapott a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal. Dr. Égető Gábort Dr. Juhász Tünde Csongrád megyei kormánymegbízott mutatta be csütörtökön.

Dr. Makó András – korábbi járási hivatalvezető – közel egy éve a NAV Csongrád Megyei igazgatójaként tevékenykedik, azóta üresen maradt a vezetői szék. Az irányításhoz kapcsolódó feladatokat Dr. Szegény Judit hivatalvezető helyettes látta el, egészen január elsejéig, amikortól Dr. Égető Gábort nevezte ki Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára. A Csongrád megyei szervezetrendszert tekintve átalakulások történtek az idei év megkezdésével. A meglévő hét járásból két járás erősödött meg feladatban és létszámban, méghozzá a megyeszékhely Szeged, illetve Hódmezővásárhely Járási Hivatala. Utóbbi város hivatalának erősítését földrajzi elhelyezkedése és vonzáskörzete, illetve agrár központisága indokolta.

Ezentúl az agráriumhoz kapcsolódó valamennyi hatósági feladatot – az egész megye vonatkozásában – Hódmezővásárhely Járási Hivatala látja el. A korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mely a Kálvin János téren található, most már a járási hivatalhoz tartozik, illetve a Rárósi út 110. szám alatt találják meg az ügyfelek azokat a kollégákat, akik a mezőgazdasági, halászati és vadászati hatósági ügyekkel foglalkoznak.

Az új feladatkörök átvételével és a járási hivatal megerősítésével együtt járt az is, hogy egy olyan vezető kerüljön az intézmény élére, aki előtt nem ismeretlenek az eddigi feladatok sem. Dr. Égető Gábor komoly és több éves tapasztalattal rendelkezik a hódmezővásárhelyi közigazgatásban. Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott elmondta, úgy gondolja, jó kezekben lesz mind az ügyfelek ügye, mind a hivatali dolgozók sorsa az új vezető beiktatásával.

Néhány főbb állomás az új hivatalvezető szakmai életútjából: Hódmezővásárhelyen született és jelenleg is a városban él. A József Attila Tudományegyetem Jogi Karán szerezte diplomáját. Közel 20 éves közigazgatási gyakorlatát 1998-ban kezdte jogtanácsosként, majd gyámügyi területen osztályvezetőként a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalban. 2011. februárjában a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztályát vezette. A járási hivatalok megalakulásakor a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalban vezető helyettesként végezte munkáját, majd 2015-ben a Makói Járási Hivatal élére került.

„Elsődleges célom, hogy az ügyfelek ne érezzenek semmilyen változást a hatáskör és feladatváltozásoktól, vagy ha éreznek, az mindenképpen pozitív legyen. Emellett nagyon fontos, hogy egységes egésszé gyúrjuk össze, a különböző helyről érkezett kollégákat és feladatokat” – fogalmazta meg terveit Dr. Égető Gábor.

(promenad.hu)