Ma már az emlékezést szolgálja párttitkár szobája

A Szegedről indult befolyásos, szélsőbaloldali Komócsin-klán politikai szerepvállalása lesz a témája annak a tudományos szimpóziumnak, amelyet a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendeznek a Csongrád Megyei Kormányhivatalban. A pénteki eseményen a pártállam hatalombirtokosairól országos és helyi szinten éppúgy szó lesz, mint a család Csongrád megye, és az ország vezetésében betöltött szerepéről. Emellett kirajzolódik majd ifj. Komócsin Mihály, Pol Pot megye első számú vezetőjének személyisége és pályája is. A rendezvénynek az az épület ad helyet, amelyet a 60-as évek elején a megyetanács és megyei pártvezetés székházának emeltek a Csongrád megyei megyeszékhelyen.

Három pillérre épül az idén a kormányhivatal, a megyei önkormányzat, az Emlékpont és a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának közös rendezvénye.  Az egyik, a rendhagyó történelemórák sora, amelynek célja, hogy a felnövekvő generáció megismerkedjen a korszak magyarországi történetével, s ezen belül annak borzalmaival is. A másik, a kormányhivatal Csongrád termében, február 24-én, pénteken 10 órától kezdődő tudományos szimpózium, amelynek címe: A Komócsin család szerepe a pártállami diktatúrában. Itt Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, a kommunista hatalom birtokosairól szól előadásában, országos és helyi vonatkozásokat is bemutatva. Bálint László állambiztonsági kutató a Komócsin-klánnak a szocialista Magyarországon betöltött szerepéről beszél majd. Mint ismeretes, idősebb Komócsin Mihály munkásmozgalmi vezető mellett Komócsin Illés, mint az ÁVH helyi vezetője rendelkezett nagy befolyással, de a Kádár-ellenzék vezéréről, a Szovjetunió Kommunista Pártja által Kádár János utódaként számon tartott politikusról,  Komócsin Zoltánról is szó lesz előadása keretében. Pol Pot megye névadójának ifj. Komócsin Mihálynak pályaképe és személyisége Miklós Péter történész előadásából rajzolódhat majd ki, aki az 1940-es évektől a 70-es évekig készült káderjelentések alapján láttatja majd Csongrád megye egykori párt VB első titkárát. A jelentésekből kiderül, hogy meglehetősen nehéz természetű, összeférhetetlen vezetőnek tartották, akit 1956-ban csak átmenetileg szántak Csongrád megye élére, hiszen nagyon erőteljesen baloldalinak, sztálinistának vélték. Végül a Komócsin-korszak csaknem harminc évig tartott.

A kormányhivatal első emeletén tavaly kialakított Pártkontroll. Szocialista közigazgatás Csongrád megyében elnevezésű kiállítóhely éppen az a helyiség, ahonnan a szocializmus éveiben ő irányította a megyét. Az idei emléknap kapcsán szervezett rendkívüli történelemórák során egy hét alatt 24 iskolás csoport 541 diákja keresi fel.

A harmadik pillér pedig a hagyományos megemlékezés a Kommunizmus áldozatainak emlékkövénél, a Glattfelder Gyula téren. A február 24-én, pénteken 14 órakor kezdődő programon Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének köszöntőjét követően Miklós Péter, az Emlékpont intézményvezetője mond emlékező beszédet, majd a résztvevők elhelyezik az emlékezés virágait.

(Csongrád Megyei Kormányhivatal)