A Csongrád Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztályára

létesítmény-gazdálkodási referens

munkakör ellátására, határozatlan idejű, heti 40 órás állami tisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Munkavégzés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Tevékenységi körök meghatározása:

 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban és az Ügyrendben meghatározott gazdálkodással és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A Hivatal tevékenységének hatékony ellátása, zavartalan működésének lehetővé tétele érdekében az infrastruktúra, a szükséges eszközök és szolgáltatások biztosításához nyújtott operatív támogatásban történő hatékony közreműködés.

Pályázati feltételek:

 • a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 45. pontjában meghatározott végzettség
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

Előnyt jelent:

 • Létesítmény menedzser (facility manager) végzettség
 • Csapatmunkában való jártasság
 • Jó kommunikációs képesség
 • Konfliktuskezelési képesség
 • Kiváló szintű minőségi munkavégzés
 • Igényesség, pontosság, szociális intelligencia

Illetmény és juttatások:

 • Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény szabályai szerint.

Pályázathoz csatolandó:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;
 • Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás)

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „létesítmény-gazdálkodási referens”

vagy elektronikusan, a [[[ptyBQOizF7AwBVNkVemFtYm8uanVkaXRAY3NvbmdyYWQuZ292Lmh1]]] e-mail címre.

Pályázati határidő: 2016. december 19.

Elbírálás: 2016. december 21.

Az állás betölthető: 2016. január 1. napjától

Pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

(Csongrád Megyei Kormányhivatal)