A képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének összeállítása

1. számú módosítás

Tisztelt Képző Intézmények!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal által, 2019. március 4-én meghirdetett Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének 29. sorában szereplő képzési szakirány módosításra került. Ajánlattételi Felhívás egyéb pontjai változatlanok.

Az ajánlat célja:
A munkahelyüket vesztett, vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők, továbbá a munkáltató által bejelentett csoportos létszámcsökkentéssel érintettek, vagy akiknek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik — és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte — munkaerőpiaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába álláshoz, illetve a munkaerőpiaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.

A támogatható képzések köre:
A MüM rendelet 1. §-ában szereplő, támogatható képzések. Nem minősül támogatható képzésnek a kulcs/kompetencia- és/vagy készségfejlesztést szolgáló képzés ill. tréning; a munkavállalásra, munkába állásra felkészítő képzés ill. tréning.

A pályázat benyújtásának jogszabályi feltételeit, tartalmi és formai követelményeit, illetve a benyújtás módját és határidejét az ajánlattételi felhívás tartalmazza, mely mellékleteivel együtt a honlapról, továbbá a www.csmkh.hu és a http://csongrad.munka.hu oldalakról is letölthető.

(Csongrád Megyei Kormányhivatal)