A kártalanítás azokat a mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat illeti meg, akiknek szerződésből eredő követelésük van a társasággal szemben, azokat a felszámoló nyilvántartásba vette, vagy pedig polgári eljárás indult illetve büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igény áll fenn.

Az állami kárrendezés iránti igényt a károsult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetve bármely kormányablaknál jelenthetik be 2018. március 31-ig, amely határidő jogvesztő.

Csatolni kell a követelést alátámasztó dokumentumokat az igénybejelentéshez. Ezzel egyidejűleg a károsultnak teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozatot tennie a jogosultságot megalapozó tényekről. Az állami adóhatóság a kárrendezés igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a magyar állam részére kell visszafizetni.

Az igénybejelentést a károsult székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal bírálja el. Ez azt jelenti, hogy az igénybejelentés benyújtásától számított nyolc napon belül a kormányhivatal az állami kárrendezésről támogatási okiratot bocsát ki, amelyet kifizetés céljából megküld a kincstárnak.

Az igény érvényesítésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján találhatják meg.

(csmkh.hu)