A Szervezet

A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatalok szervezeti egységei jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött.

A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási hivatalokra tagozódik.

A Csongrád Megyei Kormányhivatalt dr. Juhász Tünde  kormánymegbízott, a hivatali szervezetet dr. Mikecz Péter főigazgató vezeti.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

http://www.csmkh.hu/

 

 

Elérhetőségek

 

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Honlap: http://www.csmkh.hu/
E-mail: [[[bOSGqPyFVig7rYEJOWTdmV6ZXRvQGNzb25ncmFkLmdvdi5odQ==]]]
Telefon: (62) 680-663
Telefax: (62) 680-601
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Csongrád Járási Hivatal 63/814-708
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 62/681-001
Kisteleki Járási Hivatal 62/681-318
Makói Járási Hivatal 62/681-400
Mórahalmi Járási Hivatal 62/681-350
Szegedi Járási Hivatal 62/680-000
Szentesi Járási Hivatal 63/814-774

A Csongrád Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységeinek Hivatali Kapu elérhetőségei