Csongrád Megyei Kormányhivatal

Dr. Juhász Tünde

kormánymegbízott

Vezető hírek

Csongrád Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 14:53

A közbeszerzési törvényről – a leginkább érintetteknek

Csongrád megyébe érkezik a Közbeszerzési Hatóság konferenciája

Önkormányzatok, vállalkozások és intézmények egyaránt nagy számban képviseltetik magukat azon a közbeszerzési konferencián, amely a Közbeszerzési Hatóság tájékoztató rendezvénysorozatának egyik állomásaként holnap, március 22-én, szerdán délelőtt lesz Szegeden. A Csongrád Megyei Kormányhivatallal közösen szervezett szakmai programot az új közbeszerzési törvény módosítása és az előző évi tapasztalatok összegzése indokolta.

Csongrád Megyei Kormányhivatal, 2017. március 21. 7:58

Fókuszban a gyermekvédelmi jelzőrendszer

Öt év alatt 1000 hallgató az áldozatvédelmi kurzuson

Továbbra is töretlen érdeklődés mellett folyik a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán az áldozatvédelmi és megelőzési ismereteket közvetítő prevenciós kurzus, amelyre ebben a tanulmányi félévben 117 hallgató jelentkezett. Így az öt év alatt összesen eléri az ezret azoknak a száma, akik részt vettek a képzésben. A holnapi foglalkozás középpontjába a gyermekvédelmi jelzőrendszer kerül, amelynek mindannyian részei lehetnek a diploma megszerzése után, védőnőként, szociális munkásként vagy diplomás ápolóként. A kurzuszárón részt vesz és előadást tart dr. Juhász Tünde kormánymegbízott és dr. Holubán Csilla a Szegedi Járási Hivatal vezetője is.

Csongrád Megyei Kormányhivatal, 2017. február 22. 8:19

Szimpózium a „Komócsin-klánról"

Ma már az emlékezést szolgálja párttitkár szobája

A Szegedről indult befolyásos, szélsőbaloldali Komócsin-klán politikai szerepvállalása lesz a témája annak a tudományos szimpóziumnak, amelyet a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendeznek a Csongrád Megyei Kormányhivatalban. A pénteki eseményen a pártállam hatalombirtokosairól országos és helyi szinten éppúgy szó lesz, mint a család Csongrád megye, és az ország vezetésében betöltött szerepéről. Emellett kirajzolódik majd ifj. Komócsin Mihály, Pol Pot megye első számú vezetőjének személyisége és pályája is. A rendezvénynek az az épület ad helyet, amelyet a 60-as évek elején a megyetanács és megyei pártvezetés székházának emeltek a Csongrád megyei megyeszékhelyen.

Csongrád Megyei Kormányhivatal, 2017. január 23. 12:10

Együtt emlékeztek az ügyfelek és a kormánytisztviselők a nemzeti gyásznapon

A Csongrád megyei kormányablakokban csendes főhajtással adóztak az áldozatok emlékének

A nemzeti gyásznap alkalmából Csongrád megye minden kormányablakában megemlékeztek a veronai buszbaleset áldozatiról. Az épületekre kitették a gyászzászlót, az ügyintézők fekete szalagot viselve végzik ma a munkájukat. Délelőtt 10 órakor egy percre megállt az élet a megyei kormányablakokban: a munkatársak és az ügyfelek az alábbi szöveg elhangzása után néma főhajtással emlékeztek a veronai tragikus balesetben elhunyt magyar diákokra és tanáraikra.

Csongrád Megyei Kormányhivatal, 2017. január 9. 11:26

Tájékoztató a hivatali struktúra változásáról

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni hogy a 2017. január 1. napjával a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezetében a központi hivatalok és a költségvetési formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Kormányhatározat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás szerint bekövetkező változásoknak megfelelően a honlapunkon található információk frissítését, aktualizálását megkezdtük.

Csongrád Megyei Kormányhivatal, 2017. január 10. 8:49

Már a járási hivatalokban is intézhetők a fogyasztóvédelmi panaszok

Országszerte átalakították a fogyasztóvédelem szervezeti rendszerét. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnt, a feladatkört a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vette át.