Budapest Főváros Kormányhivatalának állami főépítésze a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján önkormányzati főépítészi vizsgát tart.

 

Jelentkezés határideje: 2019. április 12. (péntek) 10 óráig

Vizsga időpontja: 2019. május 14. (kedd) 10 óra

A vizsgára történő jelentkezést az állami főépítésznél kell intézni.

A vizsgára történő jelentkezés feltétele:

  • a vizsgára jelentkező főépítészi tevékenységének helye szerint illetékes Állami Főépítész illetékességi területéhez tartozzon, vagy
  • a vizsgára jelentkező állandó lakóhelye az Állami Főépítésze illetékességi területén legyen. (Tehát a vizsga helyszíne választható azoknál a főépítészeknél, akiknek állandó lakhelye nem egyezik meg a főépítészi tevékenységük helyével, és azok nem egy állami főépítész illetékességi területén vannak)

A vizsgára történő jelentkezés eljárása: A főépítészi vizsga eljárásrendjének 3. sz. függelékében nevesített „Törzslap I.” nyomtatvány kitöltése, a szakirányú végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatának megküldése az illetékes állami főépítésznek, valamint az eredeti okiratok bemutatása.

A vizsga helye: Budapest V. kerület Váci utca 62-64 szám 1. emelet Deák terem.

A vizsga alóli mentesség: A főépítészi vizsga alóli részleges vagy teljes mentesség kéréséhez a főépítészi vizsga eljárásrendjének 7. sz. függelék szerinti kérelmét kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A kérelem elbírálásához szükséges szempontok:

Általános rész alóli mentesség feltételei:

  • építésügyi szakvizsga
  • közigazgatási szakvizsga
  • kamarai jogosultsági vizsga általános rész
  • OKJ műszaki ellenőri vizsga megléte

Különös rész egy része alóli mentesség feltételei:

  • okl. építészmérnök esetében településtervezési kamarai jogosultsági vizsga megléte esetén a településtervezés különös részre vonatkozóan
  • okl. építészmérnök és okl. településmérnök (egyidejűleg mindkét diplomával rendelkezők) esetében az építész tervezői jogosultsági vizsga megléte

A különös rész egy része alól mentesítetteknek egy készségkérdést és egy tervdokumentáció bírálatot kell teljesíteniük.

Letölthető mellékletek:

A Főépítész vizsga eljárásrendje (jelentkezési lap: 3.sz.függelék, mentességi kérelem: 7. sz. függelék)
Az állami főépítész tevékenységet meghatározó jogszabályok
I. Általános követelények
II. Építészeti különös vizsgakérdések
III. Településrendezési különös vizsgakérdések
IV. Készségkérdések
V. Makovecz modell
VI. Makovecz vizsga -  válasszal

Az Állami Főépítészi Iroda elérhetősége:
Telefon: + 36 1485 6924
E-mail: [[[fYIcSHgYBEoyYdzV8J4YjNyUYa2FiZGViby5rcmlzenRpbmFAYmZraC5nb3YuaHU=]]]
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64 földszint 2.

(BFKH Sajtó)