Energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT), útmutató, tájékoztató, segédanyagok, a fővárosi energetikusok elérhetőségei

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Energetikusi Hálózatról és a közintézmények energiahatékonysági feladatairól

A Nemzeti Energetikusi Hálózat (továbbiakban NEH) célja:

A közintézmények, önkormányzatok, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének, valamint a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének elősegítése szakmai tanácsadással.

Jogszabályi háttér:
- Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.)
E törvény 6. §-a a Kormány energiahatékonysági feladatai között határozza meg a NEH működtetését.
- A végrehajtásról a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehat. vhr.) rendelkezik.

Feladatmeghatározás a végrehajtásban részt vevő közintézmények számára: 
Az Ehat. tv. 11/A. §-a az alábbi energiahatékonysági feladatokat írja elő a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője részére (együttműködve a NEH-hel):

- Ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet (továbbiakban EMIT) készít a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett MINTA szerint. Az EMIT-et a készítés évében március 31-ig kell megküldeni a NEH területileg illetékes irodája felé.
- Végrehajtja a fenti EMIT-et és a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a NEH területileg illetékes irodája felé;
- Bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat a NEH által működtetett online felületen az Ehat. vhr.-ben foglaltak szerint.
- Gondoskodik az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján.

Eddigi működés:
Az első EMIT leadási határideje: 2017. március 31. 
Az első EMIT által érintett időszak: 2017. január 1.- 2021. december 31.
Az első éves jelentést leadási határideje az illetékes NEH iroda felé:  2018. március 31.

Mi a teendő, ha 2017-ben nem készült EMIT?
Ebben az esetben az EMIT-et 2018. március 31-ig kell megküldeni az illetékes NEH irodának, erre az időszakra:  2018. január 1. - 2022. december 31.

Mi a teendő, ha ezt a határidőt elmulasztja az EMIT készítője?
A határidő elmulasztása esetén az EMIT a 2018-as év során később is megküldhető ugyanúgy, a 2018. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Meddig kell megküldeni a 2018. évben benyújtott tervekről szóló első éves jelentést?
A 2018. év folyamán végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolót 2019. március 31-ig kell megküldeni. FONTOS! Az EMIT-et épületre/épületegyüttesre vonatkozóan kell elkészíteni, tehát amennyiben a közintézménynek több telephelye van, úgy azokra külön-külön szükséges az intézkedési terv elkészítése.

Mit értünk közintézmény alatt? 
Az Ehat. tv.  1§. 23. pontja szerint „közintézmény: a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlatkérő szervezet”.

Hol találjuk meg a NEH irodáik székhelyét és illetékességét?
Ezt az Ehat. vhr. 10. melléklete tartalmazza.
(A budapesti NEH irodák illetékessége és elérhetőségei a KAPCSOLÓDÓ CIKKEK alatt megtalálhatók.)

Hogyan kell elkészíteni az EMIT-et?
Budapest Főváros Kormányhivatalának energetikusai összeállítottak egy útmutatót az EMIT elkészítésére vonatkozóan, amely szintén megtalálható a KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK közt.

Milyen formában kell megküldeni az EMIT-et?
Az EMIT-et elektronikusan kérjük megküldeni, az illetékes NEH iroda e-mail címére az EMIT elkészítéséről szóló útmutatóban részletezett módon.

Hogyan rögzítsük az épületek energiafogyasztási adatait?
Az épültek energiafogyasztásári adatainak rögzítésére szolgáló online felület jelenleg még nem érhető el. Az onlien felület aktiválásáig - amennyiben az intézménynél még nem alakult ki az energiafogyasztás leolvasott mérőállások alapján történő nyilvántartása -  javasoljuk a KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK alatt elérhető energiafogyasztás-nyilvántartó táblázatok használatát.

(BFKH Sajtó)