Érintett szervezeti egység:
Közlekedési Főosztály
Közlekedés Hatósági Osztály

HIRDETMÉNYEK, MELLÉKLETEK, TÁJÉKOZTATÓK:

A közzétett hirdetmények a BFKH Hirdetményei között érhetők el.

1.GYORSAN ROMLÓ ÉLELMISZEREK SZÁLLÍTÁSÁNAK ATP ENGEDÉLYE

Kapcsolódó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet

Ügyintézési határidő: hiánytalan kérelem esetén 8 nap, hiánypótlási felhívás esetében legfeljebb 60 nap.

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

 • a gazdálkodó szervezet ügyfélnek és jogi képviselővel eljáró ügyfélnek a https://epapir.gov.hu felületen elektronikus úton,
 • természetes személyek választásuk szerint a https://epapir.gov.hu felületen elektronikus úton, vagy postai úton a 1387 Budapest, Pf: 1007. postafiók címen
  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében.

A kérelem befogadásáról az E-PAPÍR felület visszaigazolást ad.

Az e-mail levelezés tájékoztatás kérés-adás céljára szolgál.

Segédlet a kérelem e-papír felületen történő benyújtásához

Eljárási illeték: Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza, jelenleg járművenként 3000 Ft.

Az eljárási illeték megfizetését – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. §-nak megfelelve - átutalással a Magyar Államkincstár eljárás illeték-bevételi számlájára: 10032000-01012107 kell teljesíteni. Illetékbélyeggel az illeték nem róható le, csak átutalással teljesíthető az eljárási illeték megfizetése.

Az átutalásnál a közlemény rovatban a következőket kérjük feltüntetni:  "ATP- engedély (és a jármű alvázszámának utolsó néhány karaktere, melyből egyértelműen azonosítható a jármű)"

Kérjük ügyfeleinket, hogy a kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg nyújtsák be az átutalás megtörténtét bizonyító szkennelt dokumentumot is. Ennek elmaradása esetén hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra, mely az engedélyezési eljárás elhúzódásához vezet.

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatást a következő elérhetőségeken nyújtunk:

telefon: (1) 373-1406
e-mail: [[[ANbTGIX7YZiZYIla2hvQGJma2guZ292Lmh1]]]

Tájékoztató a járművek ATP-bizonyítványának kiállítása iránti kérelemről

2. NEHÉZ TEHERGÉPKOCSIK KÖZLEKEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

Kapcsolódó jogszabály:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet.

Az ügyintézés határideje: hiánytalan kérelem esetén 8 nap, hiánypótlási felhívás esetében legfeljebb 60 nap.

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

 • a gazdálkodó szervezet ügyfélnek és jogi képviselővel eljáró ügyfélnek a https://epapir.gov.hu felületen elektronikus úton,
 • természetes személyek választásuk szerint a https://epapir.gov.hu felületen elektronikus úton, vagy postai úton a 1387 Budapest, Pf: 1007. postafiók címen

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében.

A kérelem befogadásáról az E-PAPÍR felület visszaigazolást ad.

Az e-mail levelezés tájékoztatás kérés-adás céljára szolgál.

Segédlet a kérelem e-papír felületen történő benyújtásához

Eljárási illeték: Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza, jelenleg járművenként 3000 Ft.

Az eljárási illeték megfizetését – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. §-nak megfelelve - átutalással a Magyar Államkincstár eljárás illeték-bevételi számlájára: 10032000-01012107 kell teljesíteni. Illetékbélyeggel az illeték nem róható le, csak átutalással teljesíthető az eljárási illeték megfizetése.

Az átutalásnál a közlemény rovatban a következőket kérjük feltüntetni: „Hétvégi kamionstop, (és kérelmezett járművek rendszáma)”

Kérjük ügyfeleinket, hogy a kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg nyújtsák be az átutalás megtörténtét bizonyító szkennelt dokumentumot is. Ennek elmaradása esetén hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra, mely az engedélyezési eljárás elhúzódásához vezet.

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatást a következő elérhetőségeken nyújtunk:

telefon: (1) 373-1406
e-mail: [[[KLgYswKJCyzjUHB8yhjYE1cxa2hvQGJma2guZ292Lmh1]]].

Tájékoztató a közlekedési korlátozás alól mentesítő engedély iránti kérelemről

3. TÚLSÚLYOS, TÚLMÉRETES KÖZÚTI JÁRMŰ ELTÉRÉSI ENGEDÉLYE

Kapcsolódó jogszabályok:

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

Ügyintézési határidő: hiánytalan kérelem esetén 8 nap, hiánypótlási felhívás esetében legfeljebb 60 nap.

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

 • a gazdálkodó szervezet ügyfélnek és jogi képviselővel eljáró ügyfélnek a https://epapir.gov.hu felületen elektronikus úton,
 • természetes személyek választásuk szerint a https://epapir.gov.hu felületen elektronikus úton, vagy postai úton a 1387 Budapest, Pf: 1007. postafiók címen

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében.

A kérelem befogadásáról az E-PAPÍR felület visszaigazolást ad.

Az e-mail levelezés tájékoztatás kérés-adás céljára szolgál.

Segédlet a kérelem e-papír felületen történő benyújtásához

Eljárási illeték: Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza, jelenleg járművenként 3000 Ft.

Az eljárási illeték megfizetését – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. §-nak megfelelve - átutalással a Magyar Államkincstár eljárás illeték-bevételi számlájára: 10032000-01012107 kell teljesíteni. Illetékbélyeggel az illeték nem róható le, csak átutalással teljesíthető az eljárási illeték megfizetése.

Az átutalásnál a közlemény rovatban a következőket kérjük feltüntetni: „Eltérési engedély, (és a jármű alvázszámának utolsó néhány karaktere, melyből egyértelműen azonosítható a jármű)”

Kérjük ügyfeleinket, hogy a kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg nyújtsák be az átutalás megtörténtét bizonyító szkennelt dokumentumot is. Ennek elmaradása esetén hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra, mely az engedélyezési eljárás elhúzódásához vezet.

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatást a következő elérhetőségeken nyújtunk:

telefon: (1) 373-1406
e-mail: [[[fwsIHLiPtRi6mT0gTBa2hvQGJma2guZ292Lmh1]]].

Eltérési engedély -Tájékoztató
Eltérési engedély - Kérelem mellékletei

 

 

(BFKH Sajtó)