Foglalkoztatási rehabilitációs akkreditáció

Érintett szervezeti egység: Rehabilitációs Főosztály
Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály

 

NYILVÁNTARTÁS
Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók 2019.10.29.

.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓK

Tájékoztató az akkreditációs feltételek teljesítésének szabályairól
Mi mennyi 2019-ben?

AKKREDITÁCIÓS MODUL
Az akkreditációs modul elérhetősége
Regisztrációs lap rehabilitációs akkreditációs kérlem benyújtásához
Felhasználói kézikönyv - RSZR - Akkreditáció modul
E-ügyintéző személyi változásának bejelentése

ÉVES BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

Tájékoztató az éves értékelő beszámoló teljesítéséről
Az éves értékelő beszámoló elkészítésének szempontjai 1. számú melléklet
Az éves értékelő beszámoló 2. számú melléklete szerkeszthető

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ 

Tájékoztató
Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

MÓDSZERTANI SEGÉDLETEK

Ajánlás segítők tevékenységéről szóló kimutatások vezetéséhez

MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés - 1 -melléklet
MÓDSZERTANI segédlet - Akadálymentesítés - 2 -melléklet
Szempontrendszer - Személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez
Útmutató - akkred. vagy ell. eljárásban résztvevő szakértő részére

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2019 évi ellenőrzési terv

BESZÁMOLÓ - az akkreditált szolgáltatók és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók 2018. évi ellenőrzéséről

SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓK (Feltöltés alatt)

PÁLYÁZATOK (Feltöltés alatt)

(BFKH)