Érintett szervezeti egységek:
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály,
BFKH kerületi hivatalai

TÁJÉKOZTATÓ a kormányhivatal fiatalkorúak és más érintettek körében szervezett bűnmegelőzési és jóvátételi programjairól

Csoportos és /vagy egyéni foglalkozások a szociális készségek fejlesztése céljából: A szociális készségek fejlesztését célzó csoport-, illetve egyéni foglalkozások az érintett fiatalkorúak, fiatal felnőttek viselkedéskorrekcióját, társadalmi adaptációját segítik elő. A csoportfoglalkozások alkalmasak bizonyos viselkedések átkondicionálására és készségek kialakítására, fejlesztésére.

Egyéni jóvátételi tevékenység: A közösségi jóvátétellel a fiatalkorú és a fiatal felnőtt elkövetők szimbolikus formában, a közösség irányában teszik jóvá a bűncselekményükkel az áldozatnak, illetve a közösségnek okozott sérelmeket.

Tanulást segítő programok: Korrepetálások megszervezése önkéntesek bevonásával. Kapcsolatfelvétel oktatási intézményekkel. Naprakész adatbázis működtetése, az oktatási intézményekről, a lehetséges szakképzési lehetőségekről.

Strukturált szabadidő megszervezése: A kreativitást, hasznos szabadidő eltöltést elősegítő programok szervezése: művészeti, kulturális, sporttevékenység. Ifjúsági közösségi tér kialakítása, klubszerű, kötetlen beszélgetések.

Mediáció: A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység. amely a bűncselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust hivatott kezelni. A mediáció célja, hogy a bíróságtól/ügyésztől független, harmadik személy (közvetítő) bevonásával a sértett és a terhelt közötti konfliktus rendeződjön, valamint jóvátételt és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását feltételező írásbeli megállapodás jöjjön létre a felek között.

Bűnmegelőzési programok szervezése

A Lakástámogatási és Igazságügyi Osztály egyik profilja a bűnmegelőzési feladatokban való tevékeny szerepvállalás.

Bűnmegelőzési osztályfőnöki órák szervezése a kriminálisan veszélyeztetett általános- és középiskolákban tartása.

Célok: megismertetni a diákokat az ifjúkori bűnözés jellemzőivel, az elkövetés okaival, az egyes cselekmények büntetőjogi következményeivel. A fiatalok magatartásában megjelenő destruktív elemek visszaszorítása, bűnözésmentes életszemlélet kialakítása.

Nevelői értekezletek: A bűnmegelőzés témakörében fontosnak tartjuk, a fiatalkorúakkal kapcsolatban álló pedagógusoknak is biztosítsunk kézzelfogható információt, segítséget, illetve megismertessük őket alternatív megoldási lehetőségekkel. A pedagógusoknak nevelői értekezletek keretében biztosítunk beszélgetési lehetőséget az őket leginkább érintő kérdésekről. Igény szerint akár jóvátételre érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, amelyben például a „fegyelmi tárgyalás vs alternatív konfliktuskezelés” témáját dolgozzuk fel.

Szülői fórumok: A másik nagyon fontos támogató közeg a szülő, a családi háttér. Részükre szülői fórumot tartunk a gyermekvédelem, pártfogó felügyelet tárgykörében, amelynek során az előadó pártfogó felügyeletben dolgozó szakemberek válaszolnak a felmerülő kérdésekre is.

A munkaerő-piaci érvényesülést elősegítő programok: Lehetőség szerint szakképzett munkaerőpiaci koordinátor bevonásával munkaerő-piaci programok működtetése a foglalkoztatóban. Szolgáltatások: állapotfelmérés, kompetenciavizsgálat, tanulási képesség, kulcsképesség vizsgálat, szociális helyzet felmérése, pályaorientáció, pályakorrekció, egyéni fejlesztési terv készítése, egyéni szolgáltatási terv készítése, a tanulási-és munkamotiváció kialakítása és fenntartása, a kulcsképességek fejlesztése, felkészítés az önálló álláskeresésre

Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
Lakástámogatási és Igazságügyi Osztálya

1117 Budapest, Prielle K. u. 4. 
1519 Budapest, Pf. 575.

Telefon: (1) 896-2164
Fax: (1) 237-4881

 

E-mail: [[[rTXssdDgTEQZUyQmeB5GlZhYaXN6LmJqb0BiZmtoLmdvdi5odQ==]]]

(BFKH Sajtó)