Érintett szervezeti egység:
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály osztályai

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSOK:

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

Magyarországon letelepedett utazásszervező ill. utazásközvetítő tevékenységet folytató vállalkozások listája

Utazásszervezői ill. utazásközvetítői tevékenységtől eltiltott vállalkozások listája

Határon átnyúló utazásszervezői / utazásközvetítői tevékenység folytatására bejelentést tett szolgáltatók listája

Magyarországon letelepedett, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató (üdülési jogot biztosító) vállalkozások listája

Határon átnyúló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatására bejelentést tett szolgáltatók listája


Magyarországon működő lovas szolgáltatók listája
Lovas szolgáltástól eltiltott vállakozások listája

Magyarországon letelepedett idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatók listája

Határon átnyúló idegenvezetői tevékenység folytatására bejelentést tett szolgáltatók listája

Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására bejelentést tett szolgáltatók listája

Közraktári tevékenységet gyakorló közraktárak listája
Közraktári tevékenység felfüggesztésével, visszavonásával kapcsolatos információk
Közraktározás felügyeleti biztos Szakértői Névjegyzék

Exportellenőrzési Osztály

Kettős felhasználású termékekkel külkereskedelmet folytató regisztrált vállalkozások listája

Kereskedelmi Osztály

Illékony szerves oldószer tartalmú festékeket, lakkokat és járművek javító fényezésére szolgáló termékeket gyártó, forgalmazó kötelezettek nyilvántartása

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

Aktív és megszűnt nemesfémes vállalkozások közhiteles nyilvántartása

Árukereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások nyilvántartása

Haditechnikai Osztály

Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások listája

Hadiipari tevékenységi engedéllyel, illetve hadiipari tevékenységre és haditechnikai külkereskedelemre egyaránt feljogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások nyilvántartása

ELLENŐRZÉSI JELENTÉSEK:
Ellenőrzési jelentések - 2017. I. negyedév ( az egyes osztályok jelentései munkalaponként olvashatók)
Ellenőrzési jelentések - 2017. II. negyedév (az egyes osztályok jelentései munkalaponként olvashatók)

Ellenőrzési jelentések - 2017. III. negyedév (az egyes osztályok jelentései munkalaponként olvashatók)

(BFKH Sajtó)