Megtartotta második féléves rendes ülését Budapest Főváros Védelmi Bizottsága (BFVB), ahol átadták a 2016-ban alapított „Főváros Védelméért” kitüntető okleveleket, ismertették a Magyar Honvédség létszámának megkétszerezését célzó Zrínyi 2026 programot és megvitatták az ezt szolgáló önkéntes századok felállítását célzó Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszerrel (ÖTTR) összefüggő feladatokat.

 

A „Főváros Védelméért” kitüntető díszoklevelek átadásakor dr. György István kormánymegbízott elmondta, hogy személyes feladatának érzi elismerni azon tisztségviselők tevékenységét, akik hosszabb ideje kiemelkedő szolgálatot végeznek a főváros biztonságáért.

Budapest lakosságáért és védelméért végzett áldozatos munkájáért idén

Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, Budapest Rendőrfőkapitánya,

Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,

Baráth Ernő dandártábornok, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka,

Szarka Csaba ezredes, a BFVB titkára és

az ülésen részt venni nem tudó Bakai Kristóf Péter, a Budapest Önkéntes Mentőszervezet elnöke vehették át a kitüntető díszoklevelet.

Az értekezleten részt vett dr. György István, a BFVB elnöke és Budapest Főváros kormánymegbízottja, dr. Domokos Péter, Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatója, Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség főfelügyelője és Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, Budapest Rendőrfőkapitánya.

Szerencsi Zsolt alezredes tájékoztatta az ülésen megjelenteket az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszer (ÖTTR) létrehozásával kapcsolatos aktualitásokról, megemlítve a Zrínyi 2026 programot, amelynek célja, hogy új hidat építsen a civil lakosság és a Magyar Honvédség között, illetve vázolva az új önkéntes századok felállításával kapcsolatos, előttünk álló feladatokat.

Ezt követően a Védelmi Bizottságot érintő honvédelmi, majd katasztrófavédelmi témájú tájékoztatók következtek. Szarka Csaba ezredes a „Saber Guardian 2017.” nemzetközi gyakorlat végrehajtásáról, a BFVB honvédelmi ifjúsági versenyeken, illetve honvédelmi ifjúsági neveléssel kapcsolatos oktatásban való szerepvállalásáról; majd a katasztrófavédelmi részben Szabó János tűzoltó ezredes úrtól a ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleáris baleset elhárítási gyakorlatról és fővárosi tapasztalatairól; az informatikai biztonság aktuális kérdéseiről, illetve a villamosenergiai válsághelyzet kezeléséről és a rotációs kikapcsolás rendszeréről hallhattunk szakmai információkat.

Tekintettel a téli évszak beköszöntére, az ülésen esett szó a téli rendkívüli időjárási helyzetre való felkészülésről és az ilyen esetekben segítségül hívható Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerről (HKR) is, amelyet idén – a gyorsabb és hatékonyabb közbeavatkozási képesség előmozdításáért – az idei évben jelentős beruházásokkal fejlesztettek.

(BFKH Sajtó)