Tájékoztatás filmforgatási célú közterület-használatról

Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának szabályozásáról.

Hatályos jogszabályok:

mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcs. részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. r.

A közterület-használatra vonatkozó kérelem:

A közterület-használatra vonatkozó kérelmet formanyomtatványon, kötelezően rögzített tartalommal és mellékletekkel kell benyújtani.

Budapest Főváros Kormányhivatalának formanyomtatványa

A Kormányhivatal eljárása során kérelmet csak filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás nyújthat be.

filmelőállító: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal.

filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a film gyártására vonatkozó szerződés alapján szervezi a filmalktás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén az adott film tekintetében nem minősül filmelőállítónak.

A közterület-használatra vonatkozó kérelemmel együtt az alábbi kérelmek is előterjeszthetők a kormányhivatalnál:

a) forgalomtechnikai terv kiadására vonatkozó eljárás,
b) behajtási engedély kiadására irányuló eljárás,
c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás,
d) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás és
e) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem.

A főváros területén tervezett közterület-használat kapcsán a kérelmet – legkésőbb a kérelemnek a fővárosi kormányhivatalhoz történő benyújtása napján – a Budapesti Közlekedési Központhoz is be kell nyújtani. A forgalomtechnikai jóváhagyás iránti kérelem a Kormányhivatalnál is előterjeszthető.

Kérelem benyújtására személyesen a Kormányhivatal Váci u.62-64. szám alatti ügyfélszolgálatán van lehetőség.

Kérelem benyújtására személyesen az ügyintézőnél a következő időpontban van lehetőség.
Hétfő: 8:00-12:30
Szerda: 12:30-16:30

Kérelmek benyújtására személyesen az ügyintéző ügyfélfogadási idején kívül is van lehetőség az ügyfélszolgálaton hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:00-ig, valamint pénteken 14:00-ig.

Kérelmek elektronikus úton történő benyújtására a
[[[KOZpwFVlzJ81NjNzMMZZmlsbWZvcmdhdGFzQGJma2guaHU=]]] e-mail címen keresztül van lehetőség. A mellékletek pdf, doc. vagy jpeg formátumban fogadhatóak el.

Tájékoztató a filmforgatási célú közterület-használat 2016. évi díjairól

Általános és sürgős eljárás:

Az új szabályozás az általános eljárásrend mellé bevezeti az ún. sürgős eljárást, melyre rövidebb eljárási határidők vonatkoznak.

Főszabály: A kérelmet a fővárosi kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A kérelem beadásának napja, valamint a forgatás napja nem számít bele az 5 és a 2 munkanapba!

Kivétel: Ha a filmforgatáshoz alkalmazott színházi fegyverekhez rendőrhatósági engedély szükséges, a kérelmet legalább 10 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 5 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál.
Kivétel: Helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap, amelyet a természetvédelmi hatóságnál legalább a filmforgatás tervezett megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani.

A kormányhivatalt a hatósági szerződéssel kapcsolatos eljárásért 5000 forint, sürgős eljárás esetén pedig 50.000 forint igazgatási szolgáltatási díj illeti meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatalának 10023002-00299592-00000000 számú számlájára kell megfizetni, és a megfizetés igazolását csatolni kell a kérelemhez.

Átutalás esetén a közlemény rovatban a forgatás helyszínét kell feltüntetni. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséhez igényelhető sárga csekk a Kormányhivatal Váci utcai ügyfélszolgálatán. A csekken szintén fel kell tüntetni a forgatás helyszínét.

BKK Zrt. forgalomtechnikai jóváhagyásával kapcsolatos információk:

BKK Zrt.-től előzetes tájékoztatás kérése forgalomtechnikával kapcsolatban a [[[nBok9jrOVUzTNEZmlsbWZvcmdhdGFzQGJray5odQ==]]] e-mail címen keresztül lehetséges.

BKK forgalomtechnikához térképmásolat kiadás:
Cím: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. III. emelet 326.
Telefonszám:    327-7134
Hétköznap: 8:00-12:00 között

Behajtási engedélyhez kapcsolódó dokumentumok letöltése:

Behajtási engedély tájékoztató

ÁSZ behajtási engedélyhez

Felhasználói kézikönyv behajtási engedélyhez

(Budapest Főváros Kormányhivatala)