A tanköteles korú tanulóknak az eddigiekben esetlegesen sikertelen felvételijük ellenére is kötelező az iskolaválasztás. A rendkívüli felvételi eljárást a 2016/2017. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján 2017. május 8. és 19. között kell lebonyolítani.

Amennyiben  az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába, az adott osztályba felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni.

Ennek során új jelentkezési lapot kell benyújtania a jelentkező tanulóknak a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. (Több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg.) Az eljárás így  közvetlenül a középfokú iskolákba való jelentkezéssel indul, a felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt.

A rendkívüli felvételi eljárásban érintett oktatási intézményekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni

(BFKH Sajtó)